Golf green omgiven av palmer - Solnedgång

Integritet & Säkerhet

2021-06-14

PERSONUPPGIFTSPOLICY (Ver. 1.3 / 2022-08-12)

Playa Golf Tours sl med org.nr B72141153 (EU VAT: ESB72141153) och researrangörslicens C.I.AN- 112052-2 utfärdad av Junta de Andalucía, Consejería de turismo, comercio y deporte i Spanien den 22 oktober 2009, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Playa Golf. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

Vad är en personuppgift?

Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress, mejladress, och telefonnummer. Men det kan också vara olika krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att informationen, direkt eller indirekt, kan identifiera en nu levande fysisk person.

Känsliga personuppgifter

Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung. Känsliga personuppgifter samlar vi bara in och behandlar om det är absolut nödvändigt. Detta kan till exempel ske i samband med en bokning, om du ber om tillstånd att flyga med en medicinsk åkomma eller om du på annat sätt delger oss eller någon av våra samarbetspartners känsliga personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Playa Golf är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Playa Golf är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Playa Golf’s webbplatser och andra kommunikationssystem kopplade till Playa Golf.

Dataskyddsansvarig

Playa Golf har utsett en Dataskyddsansvarig som bland annat har till uppgift att övervaka att personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Playa Golf Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: [email protected], eller via vanligt brev som skickas till: Playa Golf Tours SL, Att: ”Dataskyddsombud”, Finca la Esencia, 11 550 Chipiona, Spanien.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Playa Golf om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på [email protected], eller via telefonnumret i våra officiella kontaktuppgifter.

Hur samlar Playa Golf in information om dig?

Direkt från dig.

Playa Golf samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt – hemmifrån eller på våra destinationer – samt vid event, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en golftävling, svarar på enkäter/undersökningar, e-postar, ringer eller tar kontakt med Playa Golf’s kundtjänst. Det kan vara uppgifter om dig eller om andra personer som ingår i din bokning. Det kan också vara känsliga personuppgifter om till exempel hälsotillstånd eller allergier.

Genom din användning av våra webbplatser.

Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Läs mer i vår cookiepolicy.

Från tredje part.

Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i resesällskapet, t ex om du har bokat via en återförsäljare eller om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi utgår från att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Playa Golf.

Vilken information samlar Playa Golf in?

Kontaktuppgifter.

Namn, adress, telefonnummer, e-post mm.

Bokningsinformation.

Bokningsnummer, reseinformation (destination, resedatum mm), golf-id, information om köp (vald betallösning, genomfört köp mm) och eventuella köp av tilläggstjänster som exempelvis transfer och utflykter.

Hälsoinformation.

Information om din hälsa som du lämnar själv, t ex sjukdomar eller funktionshinder. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder din hälsoinformation för att administrera och leverera den resetjänst du beställt.

Användarinformation.

Information om din enhet såsom t ex IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Playa Golf t ex hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig, läs mer i vår cookiepolicy om insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.

Vad gör Playa Golf med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Playa Golf tjänster. Playa Golf behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst

Playa Golf behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av resetjänst, dvs för att fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på destinationerna, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din resa.

För att erbjuda kundservice

Dina personuppgifter kan användas när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamation för att ge dig den service du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

Personuppgifterna sparas i Playa Golf’s datasystem, såsom CRM, webbplatser och bokningssystem. De uppgifter som sparas i syfte för att ge kundservice är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om hotell, uppgifter om transporter (flyg, transfer) uppgifter om in-/utbetalningar. Känsliga personuppgifter om speciella behov/funktionshinder sparas också i de fall de behövs för genomförandet av särskilda tjänster inkluderade i bokningen.

För utskick och tillhandahållande av information

Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa, erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används också till att skicka en kundundersökning till dig efter resan för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst. Kundundersökningen är frivillig att delta i.

Marknadsföring och personifiering

Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att Playa Golf bland annat använder personifiering för att:

anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida (inklusive resehistorik).

påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss.

kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än playagolf.se.

Läs mer i vår cookiepolicy om hur Playa Golf använder personifiering.

Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

För affärsutveckling och utveckling av resetjänst och service

För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på en övergripande nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t ex användarbeteende och/eller bokningsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår resetjänst och service till dig i framtiden.

För att uppfylla författningsreglerade krav

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, för att förebygga, undersöka eller anmäla fall av bedrägeri eller säkerhetsproblem samt för att samarbeta med brottsförebyggande organ, exempelvis gällande säkerhet, redovisning, reklamation, immigration och tullkontroll.

Laglig grund

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

– kunna uppfylla vårt avtal med dig, dvs administrera och leverera din resa

– du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem

– för att följa lagkrav

– för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse

Hur länge sparar Playa Golf din information?

Playa Golf sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att spara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation och hälsoinformation sparas i två (3) år efter hemkomstdatumet. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t ex för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Playa Golf, sparar Playa Golf dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan t ex ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera din resa trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Vilka kan Playa Golf komma att dela din information till?

Playa Golf kan komma att lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter. All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

De personuppgifter vi delar är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om hotell, uppgifter om avvikelser (flygtider, flygförseningar, byte av hotell), uppgifter om utbetalningar som skett i kompensationssyfte,. Känsliga personuppgifter som behov av assistans för speciella behov/funktionshinder sparas också.

All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy och för att effektivisera och ge korrekt kundservice.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

Överföring sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

Resebyråer eller annan partner

När du bokar din resa via en resebyrå eller någon av våra partners, antingen genom personlig service eller online, är det troligt att du lämnar personuppgifter till dem. När bokningen görs genom en resebyrå eller partner skickar vi vissa personuppgifter, till exempel bokningsnummer, till dem för att bekräfta bokningen.

Personuppgifterna är varje aktör enskilt ansvariga för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen personuppgiftpolicy. Vi ansvarar inte för resebyråns behandling av de personuppgifter du har lämnat till dem.

Hotell och golfbanor

När du bokar en resa med Playa Golf erbjuder vi flera olika destinationer, hotell och golfbanor. Hotellen och golfbanorna behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din bokning. Det rör sig om uppgifter som namn, födelsedatum, golfhandicap mm.

Flygresor

Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att genomföra din resa, t ex namn, ålder och i vissa fall kön. Dessa personuppgifter överförs antingen via våra datasystem till flygbolaget med passagerarlistor.

Playa Golf skickar också dina kontaktuppgifter till flygbolaget. Uppgifterna får enbart användas av flygbolagen för att kontakta dig vid eventuella flygstörningar.

I vissa fall anlitar flygbolagen agenter för att utföra tjänster kopplade till flygplatsen, exempelvis bagagehantering och incheckning. När agenten utför tjänsten kan de få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra tjänsten.

Destinationsagenter

På vissa resedestinationer finns destinationsagenter, externa och av Playa Golf anställda, som utför tjänster på plats. Dessa agerar i vissa fall mellanhand mellan Playa Golf och hotell/golfbanor, hjälper Playa Golf att boka utflykter på plats, transfers med mera. De får tillgång till de personuppgifter de behöver för att genomföra tjänsterna.

Övriga parter

Vi har samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster, exempelvis utflykter och andra aktiviteter. De får personuppgifter som de behöver för att leverera den beställda tjänsten. Det rör sig om uppgifter så som namn, e-post och adress för att bekräfta bokningar, men även exempelvis passuppgifter så som kön, ögonfärg och längd, för att kunna genomföra utflykter över landsgränser när passkontroller krävs.

IT-tjänster och system

Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, t ex kundtjänstsystem, bokningssystem och system för datahantering och dataförbättring. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bl a leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Microsoft

I vårt interna arbete använder vi oss av Microsofts Office-produkter och systemtjänster. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. I syfte att skydda dina personuppgifter i händelse av en omfattande IT-incident kan Microsoft komma att föra över dina personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/ESS.

Webbanalysföretag

För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är anonymiserade. Läs mer i vår cookiepolicy.

SMS

För att tillhandahålla information via SMS inför och under resan använder vi oss av en extern leverantör. Den personuppgift vi delar med denna leverantör är ditt mobiltelefonnummer.

Betallösningar

Playa Golf använder sig av en extern betalningsleverantör för att hantera betalningar och återbetalningar. Betalningsleverantören får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra betalningen, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

Facebook

Playa Golf använder sig inte av Facebooks “pixel” eller andra analysverktyg från facebook.

Behandlar Playa Golf din information i tredje land?

Playa Golf arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till egen personal, samarbetspartners (t ex hotell, golfbanor, flygbolag och agenter) eller andra leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Playa Golf att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarfullt och säkert sätt.

Dina rättigheter

Playa Golf ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Playa Golf om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Playa Golf behandlar dina personuppgifter för t ex direkt marknadsföring har du rätt att när som helst avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din avregistrering kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta ändamål.

Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter handläggs av vår medarbetare som ansvarar för dataskyddsfrågor. Efter inkommen begäran, verifieras denna och återbekräftas. Vi återkommer med svar snarast, men senast inom 30 dagar.

Säkerhet

Playa Golf vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Hur skyddar Playa Golf din information?

I de fall vi delar dina uppgifter till samarbetspartners ingår vi avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy samt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Playa Golf har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” sker löpande, liksom utbildning av vår personal i dataskyddsfrågor. Riskerna med personuppgiftsbehandling utvärderas kontinuerligt och säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera riskerna.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel meddela dig vid ändringar av policyn i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.

Dela artikeln ...
© 2009 - 2024 All rights reserved | Built by web365.dev